За нас

Лирекс нет ООД е българска телекомуникационна компания, основана през 2000год. Компанията е водещ доставчик на широк кръг IP базирани телекомуникационни услуги и комплексни професионални решения, предназначени за бизнес потребители и доставчици на Интернет услуги.

Лирекс нет предлага гарантирани VPN услуги, Интернет услуги, VoIP услуги, услуги за колокиране на комуникационно оборудване, WEB Hosting услуги, доставка на телекомуникационно оборудване, консултации и инженеринг по широк кръг въпроси, свързани с професионалното проектиране и управление на мрежи, разработка на специфичен софтуер за мониторинг и управление на различни категории IP трафик, комплексни комуникационни решения за сигурността на мрежите и непрекъсваемосста на бизнес процесите.

Политика по опазването на околната среда и Политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд

Факти

Над 10 години опит в сферата на ИТ;

Възли в над 40 града в България и над 250 обслужвани населени места;

Директна свързаност за обмент на IP трафик и транзит с над 100 Български и международни оператори;

Сертифицирано за внедрена система за управление на качестовото по ISO 9001:2008;

Сертифицирано за внедрена система за упраление на информационната сигурност по ISO 27001:2005;

Сертифицирано за внедрена система за упралление на информационни услуги ISO 20000-1:2011;

Дейта центрове в 3 български града;

Екип от високо квалифицирани и сертифицирани експерти.

Copyright © 2010 Lirex net Ltd.